ابعاد و اندازه ها

فر تو کار

قرارگیری افراد کنار هم

فضای مابین دیوارها

حداقل فضای دور زدن ویلچر

ویلچر بر روی پله

ویلچر روی سطح شیبدار

ارتفاع قفسه ها از کف برای حرکت معلولین

قفسه استاندارد معلولین

میز معلولین

میز غذاخوری معلولین

ویلچر

میز ظروف

میز اداری

میز کار

میز آرایش

میز آرایش با آینه

دراور

میز تلویزیون

میز تحریر

میز و صندلی

مقالات بیشتر